04 06 2014

Çocuk Cerrahisi HAKKINDA genel bilgiler

 Çocuk Cerrahisi tüm bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik döneminde, yani 0-18 yaşlar arasında rastlanan cerrahi hastalıkların tedavisi ile uğraşır. Ağır doğumsal anomalilerin düzeltilmesi için yapılan ameliyatlardan, fıtık, apandisit, inmemiş testis gibi sık rastlanan çocukluk çağı problemlerinin tedavisine; yüzeyel enfeksiyonlardan basit cerrahi işlemlere kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet gösterir.      Günümüzde Çocuk Cerrahisi hastalara güncel gelişmeler ışığında uygun tıbbi tedavilerinin yapılmasını amaçlar. Ancak bu uygulamalar sırasında çocukların ruh sağlıklarının korunması, konforlu ve ağrısız bir operasyon dönemi geçirmesi için de gereken önlemler alınır. Devamı

04 06 2014

ÇOCUK CERRAHİSİNİ İLGİLENDİREN HASTALIKLAR

  1. Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları: • Yemek borusunun doğumsal yokluğu ve soluk borusu ile ilişkisi • Doğumsal duodenum, ince barsakların yokluğu veya tıkanıklığı • Diyafram olmamasına bağlı barsakların göğüs kafesinde yer değiştirmesi • Doğumsal makat yokluğu • Prematürelik ve buna bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi • Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması 2. Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları: • Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları, yanıcı madde içimine bağlı tıkanıklığı • Mide darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı • Gastroözofagial reflü (GER) • İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları • Apandisit • Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın barsak) • Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu • Ergenlerde hemoraid ve cerrahisi • Kasık fıtığı, göbek fıtığı • Karaciğer kist, abse ve tümörleri • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı • Pankreas kistleri ve tümörleri • Dalak hastalıkları ve kan kastalıklarında dalak çıkarılması 3. Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları: • Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi • Soluk borusunun doğumsal hastalıkları • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler • Pnömotoraks, hemotoraks • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs) 4. Çocuklarda Travma: • Trafik kazaları • Düşme, darp ve buna benzer genel vücüt travmaları • Hırpalanmış çocuk sendromu • Kesici, delici, karın, göğ... Devamı

31 05 2014

HİPOSPADIAS ( Hipospadyas, Peygamber Sünneti )

  Hipospadias Nedir? Hipospadias veya halk arasında bilinen ismi ile peygamber sünneti erkek çocuklarda yüzde 1-2 sıklıkla görülen bir bozukluktur. Bu bozukluğa sahip olan çocuklarda çocuğun çişini yaptığı delik pipinin alt kısmında bulunmaktadır.Bu delik hemen normal yerinin biraz altında olabileceği gibi pipinin torbalarla birleştiği yere kadar pipinin herhangi bir yerinde alt kısma açılabilir. Buna ek olarak pipinin yarım sünnetli gibi bir görüntüsü de muvcuttur. Aslında pipideki yapısal bozukluk bununla da kalmamaktadır, büyük kısmında pipide öne veya yana doğru bir eğrilik de bulunmaktadır. Biz buna kısaca “kordi” diyoruz. Hipospadias tanısı nasıl konur? Hipospadias ( peygamber sünneti ) aslında tanısının konulması çok kolay olan ancak tedavisinin özellik taşıdığı bir bozukluktur. Pipideki bozukluğu fark eden ailelerin çocuklarını vakit geçirmeden bir çocuk cerrahisi hekimine veya merkezine götürmeleri gerekmektedir.Bir çocuk cerrahi tarafından muayene edilen böyle bir çocuğun tanısının konulması bu hekim için son derece kolaydır. Hipospadias'ın tedavisi nasıl yapılır? Hiposadias'lı erkek çocukların ileriki seksüel ve psikolojik yaşamını etkileyecek ciddi bir bozukluk olduğu için kesinlikle cerrahi bir müdahale ile düzeltilmesi gereken bir durumdur. Bunun için, çocuklarının pipilerindeki yarım sünnetli görüntüyü fark eden ailelerin çocuklarını vakit geçirmeden bir çocuk cerrahisi hekimine veya merkezine götürmesi gerekmektedir. Bunun yanında çok önemli olan bir konuda böyle yarım sünnetli ( peygamber sünnetli ) çocukların kesinlikle herhangi bir yerde sünnet ettirilmemesidir.Çünkü sünnet... Devamı

31 05 2014

SÜNNET OPERASYONU ( Circumcision )

          Sünnet; penis başını örten  sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Dünya üzerinde en çok uygulanan cerrahi işlemdir. Tüm dünyadaki erkeklerin ortalama %25’i dinsel, kültürel, tıbbi ya da ailevi şeçim dolayısıyla sünnet edilmektedirler.        Sünnet Yapılmasını Gerekli Kılan Tıbbi Nedenler      1. Sünnet derisinin geri çekilememesi.       2. Sünnet derisi ucunda oluşan ve geri çekilmeyi engelleyen dairesel skar varlığında sünnet derisi zorlanarak geriye çekilirse,  fimotik halka penis başını boğabilir.       3. Penis ucunda glans ve sünnet derisi ile birlikte iltihabi durum göstermesidir.      4.  Fermuar içine sıkışma veya sünnet derisinin diğer nedenlerle yaralanmasında acil sünnet uygulanır.      5. Sık idrar kültürü alınması gereken hastalarda sünnet yapılmasında fayda vardır.            Sünnetin Faydaları      - Sünnet derisinin ağzı dar ise (fimozis), buna bağlı idrar yapma güçlüğü ve arkasından enfeksiyon görülebilir.      - Sünnet penis kanseri gelişme riskini azaltır.      - Cinsel yolla bulaşan hastalıkların geçişini önler (örneğin AIDS gibi).      - Sünnetli kişilerin partnerlerinde rahim ağz... Devamı

31 05 2014

ÇOCUKLARDA APANDİSİT

         Yaygın bir hastalık olan "apandisit", karnın alt kısmında bulunan ve  apandis ya da apendiks denilen kör barsağin iltihaplanmasıdır. "Çocuklarda, yetiş­kinlerden daha  uzundur. Normalde karnın sağ alt bölgesinde yer almakla birlikte  farklı konumlarda bulunabilir."      Çeşitli nedenlerle apendiksin  içi tıkandığı zaman, apendiks  lümeninde sıvı birikir, mikroplar çoğalmaya başlar ve iç basınç  artar. Basıncın artması ile apendiks şişmeye başlar ve giderek  apendiks dokusunun kanlanması ve beslenmesi bozulur. Daha sonra  nekroz (çürüme) ve patlama oluşur.      TANI      Karın ağrısı; apandisitin en önemli belirtisidir. Genellikle göbek  çevresinde veya mide üstünde başlar.  Genellikle 4-6 saat sürer (1-12 saat arasında değişebilir.) Daha  sonra ağrı karın sağ alt bölgesine yerleşir. Bazı hastalarda ağrı  sağ alt kadranda başlar ve orada kalır Apendiksin değişik  yerleşimlerine göre ağrı sırtta, sağ veya sol kasıkta veya mesane  üstü ve makatta hissedilebilir.       İştahsızlık, hastaların yüzde 90-95 inde ağrıdan daha önce görülen  fakat önemsenmeyen bulgudur. Bulantı ve kusma; önemli bir göstergedir. Genellikle hasta bir şey yerse Kusar, midesi boşsa  kusmaz. Bu belirtilerin yanında, hastanın, kabızlık, ishal ve gaz çıkaramama  gibi şikayetleri de olabilir. Ancak, bunlar tanı değeri taşımazlar.      KESİN TEDAVİ      Cerrahi operasyon ile appendiksin çıkarılmasıdır.      DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR  · Karın ağrısı olduğu zaman kesinlikle... Devamı

31 05 2014

ÇOCUKLARDA ALT ISLATMA (Enürezis, Enürezis Nokturna )

         Çocuklarda altını ıslatma (Enürezis); idrar kontrolünün kazanılması gereken yaştan sonra idrarın tutulamaması haline denir.      Gece idrar tutulamaması ( Enürezis Noktürna ) ise 5 yaşın üstünde, ayda 2' den fazla olan gece idrar kaçırması haline denir. 4 yaşındaki çocukların %30’unda, 6 yaşındakilerin % 10’ nunda, 12 yaşındakilerin % 3’ ünde, 18 yaşındakilerin % 1’inde gece altını ıslatma saptanır. Bu oranlar, toplumun gelişmiş veya az gelişmiş olması ile ilgili değildir.      Gece altını ıslatma nedenlerini şöyle sıralayabiliriz.      a- Anormal uyku durumları      b- Çevre stressleri      c- Psikolojik faktörler      d- Merkezi sinir sistemin kökenli hormonların salınımındaki anormallik      e- Genetik yatkınlık      f- Organik boşaltım sistemi hastalıkları (%1 vakada) 1-Üriner sistem enfeksiyonları 2-Genito-üriner sistem anormalikleri; İdrar torbası boynu darlığı vs.      g-Diğer sebepler 1-Diğer sistemik hastalıklar (şeker hastalığı, ilaç kullanımı vs.) 2-Böbrek yetmezliği 6-Parazit 7- Geniz eti hastalıkları ( adenoid vejetasyon)   Her iki ebeveyni enüretik olanlarda, altını ıslatma görülme sıklığı %77, anne veya babanın biri enüretik ise bu oran %46 dır. Aile öyküsü olmayanlarda ise %15 oranında görülmektedir. Baba ve erkek kardeşte varsa %30, anne ve kız kardeşte varsa %20 oranında çocuklarda altını ıslatma görülme şansızlığı vardır.            TANI Alt ıslatma problemi olan çocukla... Devamı

31 05 2014

ÇOCUKLARDA KAKA KAÇIRMA ( Kaka Tutamama, Fekal İnkontinans, Soil

    Kaka Kaçırma (kaka tutamama ) ; ayda 2 defadan sık,  uygun olmayan yerde ya da uygun olmayan   zamanda istemsiz gaita çıkarılması olarak tanımlanır. Kaka kaçırmanının görülme oranı toplumda  %1-%10’dur. İki tipi vardır; Birincisi minor tip; soiling ya da gazın istemsiz kaçağıdır. İkincisi major şeklinde ise normal kıvamdaki  kakanın istemsiz olarak çıkarılmasıdır.  Daha çok sinir / kas hasarına bağlı gelişir. Sıklıkla cerrahi müdahale veya alternatif tedavi  gerektirir.             Kaka kaçırmayı araştırmak  için anal manometri,  sinedefekagrafi elektromyografi, nal ultrasonografi, elektrosensitivite gibi yöntemler kullanılmaktadır.             Kaka kaçırmanın tedavisi, konservatif tedavi,   biofeedback tedavi  ve cerrahi tedaviyi içermektedir.             Konservatif tedavide, basit  kabızlık ilaçları kullanılabilir. Diyet önerileri faydalı olabilir. Ayrıca günlük lavmanlar, rektumun boş kalmasını sağlayarak, kaka kaçırma tedavisine yardımcı olur.               Biofeedback tedavi, hastaların %50-%90 arasında kaka kaçırma ataklarını azaltır. Biofeedback tedavisinden alınan sonuçlar, en iyi cerrahi sonrası kas zayıflığı olan hastalarda elde edilmektedir.              Cerrahi tedavi, kas / sinir hastalığı olanlarda etkili yöntemdir.     Op. Dr. Aziz Serhat BAYKARA Çocuk Cerrahisi Uzmanı  ... Devamı

31 05 2014

ÇOCUKLARDA KASIK FITIĞI ( İnguinal Herni )

        Cerrahinin en eskiden beri bilinen hastalıklarındandır. M.Ö. 16.yüzyıla ait Mısır papirüslerinde dışardan bası ile tedavi edilmeye çalışılan inguinal hernilerden bahsedilmektedir. Ancak anatomik patolojinin tam olarak anlaşılabilmesi ve uygun cerrahi tedavinin uygulanması 19. yüzyılda mümkün olabilmiştir.      Erkek fetüste gebeliğin 3. ayında oluşmaya başlayan bir karın zarı çıkıntısı kasık kanalından geçerek skrotuma iner. Processus vaginalis adı verilen bu karın zarı  çıkıntısı testislerin 7-9. aylar arasında skrotuma inmesinden sonra kapanarak  ortadan kalkar. Kız çocuklarda aynı yapı rahim bağını (lig. teres uteri) izleyerek kasık kanalı içine girer ve Nuck divertikülü adını alır. Processus vaginalisin oblitere olmayıp tamamen ya da kısmen açık kalması çeşitli inguinal patolojilerin temelini oluşturur.      Erkek çocuklarda daha çok, ince barsakların, kız çocuklarda ise overlerin açık kalan bu fıtık kesesi içerisine girmesi, klinikte inguinal bölgede bir şişlik ile kendisini gösterir. Çocuk yaş gurubunda fıtıklar erişkinlerden farklı olarak hemen daima endirek tiptedir. Fıtıkların % 60'ı sağ, % 30'u solda görülür, %10'u iki taraflıdır. Normal çocuk popülasyonunda % 1-2 oranında görülmesine karşın erken doğumlarda %30'a kadar yükselebilir. Erkek çocuklarda kızlara oranla 8-9 kez daha sık rastlanır.      TANI      Klinik tanı genellikle kolaydır. Yalnızca anamnezle bile tanının konulması mümkündür. İnguinal veya skrotal bir şişliğin zaman zaman ortaya çıkması ve üzerine bastırmakla ya da sırt üstü yatmakla kaybolması fıtık tanısı i&... Devamı

31 05 2014

İNMEMİŞ TESTİS ( Kriptorşidi, Kriptorşizm)

            Kriptorşidi (Yunanca cryptos: gizli ve orchis:testis) testislerden biri yada her ikisinin birden skrotumda bulunmamasıdır.       Anorşidi      Testisin doğumsal olarak yokluğuna verilen isimdir. Olguların %80 inde tek taraflıdır.      Ektopik testis     Testisin normal iniş yolunu izleyerek kasık kanaldan geçip çıktıktan sonra, skrotum yerine başka bir yere giderek yerleşmesine testis ektopisi denir.       Retraktil testis       Kremaster adalesi çocuklarda erişkinlere oranla daha fazla gelişmiştir. Bu nedenle, uyluğun, perinenin uyarılması veya soğuk etkisiyle ortaya çıkan kremasterik refleks çocuklarda daha belirgindir. Bu refleks söz konusu uyaranlarla testisin yukarı çekilmesine neden olur. Retraktil testis denen bu durumda, muayenede testis skrotumda bulunamaz.      İnmemiş testis      Testis sadece insanlarda doğumdan önce skrotuma iner ve sadece insanlarla şempanzelerde ömür boyu skrotumda bulunur. Fetüste intraabdominal olarak gelişen testis 7. ayda inguinal kanal içine girer ve doğuma yakın skrotuma yerleşmiş olur.       TANI       Testislerin bir veya her ikisinin skortumda palpe edilemediği durumlarda, retraktil testis ve ektopik testisin, yukarıda sayılan özelliklerinden yararlanılarak, inmemiş testisten ayırdedilmesi gerekir. Anorşidiyi fizik muayene ile ayırdetmek mümkün değildir, zaten anorşidinin kesin tanısı için cerrahi eksplorasyon gerektiğinden ameliyat öncesi inmemiş testisle ayırıcı tanısının yapılması koşulu yoktur.       Testislerin skortuma indirilmesi neden gerekir ? Bu so... Devamı